Arxiu Comarcal de la Garrotxa, digitalització del fons de sepultures

17 mar 2017

L’Arxiu Comarcal de la Garrtoxa conserva els llibres de sepultures del Cementeri Municipal de Olot.

Compte amb un fons de uns 80 llibres identificats per carrers/nínxol o panteó, que en part és trobem ja registrats en el fons del Cementiri.

A fi de poder comprovar la informació entrada en el registre amb les dades identificades en cada llibre, s’ha procedit a digitalitzar els fons i a identificar els fitxers amb la codificació de registre per poder ser adjuntats a l’eina de gestió.

També s’ha aprofitat per obtenir una còpia de preservació completa de cada llibre en TIFF no comprimit.
Per a la realització d’aquests treball s’ha escollit a l’empresa Crossland s.l..

Podeu veure més informació a: Arxiu Comarcal de la Garrotxa

© Crossland | 2018