Digitalització del BOPB des de l’any 1960 al 1974

19 jul 2016

A l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona es conserven tots els fons documentals fruït de les actuacions que ha portat a terme al llarg dels 200 anys d’ençà de la seva constitució.

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona s’edita des de la Diputación de Barcelona i l’Arxiu Històric en conserva i custodia un exemplar de cada un dels números editats desde l’any 1833 fins al 2010.

L’Arxiu General va iniciar la seva digitalització per a donar accesibilitat al seu contingut a través de la pàgina web.

Tant els ajuntaments com la ciutadania sol.liciten sovint la consulta dels exemplars compresos en el període entre 1960 i 1974, per aquests motiu s’ha decidit digitalitzar.

Per aquests motius, s’ha escollit a l’empresa Crossland s.l. com a empresa puntera i de referència en el sector per a realitzar aquesta digitalització.

Per a més informació és pot contactar amb Arxiu Històric de Barcelona

© Crossland | 2018